Taháky 

Vznik a vývoj pruského státu

Svatá říše římská národa německého po r. 1618 rozdělena na 300 knížectví a 1500 rytířských státečků a svobodná města. Každý městský stát měl vlastní vládu a armádu. Zasahovala Francie útoky. V čele Habsburští císařové- nemohli rozhodovat o politice. Největší N státy-Rakouská habsb. monarchie, Sasko-Bavorsko-Braniborsko –v čele Hohenzailernové. 1701- vzniklo spojením Braniborsko-Pruské království hl. m. Berlín. Převládaly feudální velkostatky = Junkéři a tuhé nevolnictví. Opora režimu =armáda –důstojnická místa šlechticům- dril. Fridrich Vilém 1. (1713-1740) – král vojáků-zvětšil armádu, zvýšil daně. Zavedl státní byrokracii (úřednictvo).

Fridrich 2. Veliký (1740-1768)

Řídil se Merkantilismem + podpora manufaktur. Státní silný aparát + vzdělanost + umínění. Zápas o dědictví Rakouské. 1748 + 7. let válka 1756-63. Dělení Polska (2krát zvětšil území). Proti F revoluci.

 

Za stránkami stojí Falco.
Literatura - Zeměpis - Ikonky - Biologie
Psychologie - Překlepy