Taháky 

Kultura Baroka

Evropský umělecký sloh 17. a 18. stol. z Itálie. Pozdní feudalismus = protireformace. Předstupeň baroka = Manýrismus. Baroko se dělí na rané-vrcholné-pozdní. Závěrečnou fází baroka je rokoko. Barokní umění využívá především katolická církev – převládají náboženské motivy. Stavitelství: mohutnost, velkolepost, sloupy, klenby, složité křivky základů kostelů, zámků, paláců. Sochařství a malířství: postavy v pohybu, oblé tvary, kontrasty světla a stínů (Bendl, Braun), andělíčci a svatí mučedníci. Hudba: varhany, housle, opera, oratorium (Bach).

Divadlo: i Lubové (Monére kritizoval špatné lidské vlastnosti). Lidové umění: štíty domů, keramika, malba na skle, výšivky, řezbářství. Také českých zemích souvisí baroko s rekatolizací.

 

Za stránkami stojí Falco.
Literatura - Zeměpis - Ikonky - Biologie
Psychologie - Překlepy