Taháky 

Osvícenství

V 18. stol. osvícenská filozofie zasáhla společnost a všude šířila víru v moc rozumu a schopnosti člověka. F osvícenství připravovalo půdu pro FBR 1789. Představitelé: Voltaire, J.J. Rosseau, Montesquiu. Voltaire usiloval o prosazení Newtonova díla ve F a ve jménu svobody a rozumu zaútočil proti katolické církvi. Rosseau byl stoupencem demokratické vlády a bojovníkem za svobodu a rovnost lidí. Montesquieu položil základy právního státu, v němž je moc zákonodárná, výkonná a soudní. Osvícenství se dovolávalo výsledků nové vědy, která vycházela z průmyslových center a vědeckých společností. V Anglii se nová věda a filozofie pěstovali v lunární společnosti. Ve F se sdružili kolem encyklopedie umění, věd a řemesel (20svazků vydávaných v 1751-1782). Stala se biblí Liberalismu (požadavek politické a hospodářské volnosti).Osvícenství se šířilo z F a přinášelo rozvoj vědy, kultury a vzdělanosti a tím i vznik kapitalistického podnikání. Absolutismus se v Z Evropě prosazoval revolucemi. Ve střední a V Evropě = osvícenský absolutismus, což byl způsob vlády posilující moc panovníků a oslabující moc církve. V zemích, kde se prosadil byl společenským pokrokem.

 

Za stránkami stojí Falco.
Literatura - Zeměpis - Ikonky - Biologie
Psychologie - Překlepy